Sambungan - Tag meletakkan gambar(image)
"Link" dan "alt".


Salin/Copy text dibawah kemudian letakkan pada Notepad anda untuk mencuba:

klik ada gambar untuk lebih besar

bersambung...

TAG UNTUK MELETAKKAN GAMBAR(IMAGE)

Tag meletakkan gambar(image) untuk lamanweb anda adalah seperti berikut:

Salin/Copy text dibawah kemudian letakkan pada Notepad anda:
Kemudian Save As/simpan sebagai "contoh.htm" dan lihat hasilnya.
Didalam tanda " " adalah dimana URL/Address gambar tersebut anda simpan/letakkan.


Nota:Copy URL gambar anda kemudian letakkan didalam tanda " tersebut..
"width" dan "height"

Untuk mencantikkan lagi lamanweb anda,gambar yang anda letakkan mestilah mempunyai size yang sesuai untuk kelihatan tersusun.

Salin/Copy text dibawah kemudian letakkan pada Notepad anda:
width="
288" height="192" = nombor yang ditanda dengan warna merah adalah size gambar yang anda letakkan,anda boleh mengubahnya mengikut size gambar anda..

Nota: Anda boleh melihat size gambar anda pada image property.


Selamat mancuba!!!

Pembuka kata.........hehe

HTML(Hypertext Markup Language)

Didalam HTML, kita perlu menggunakan tag-tag untuk menspesifikasikan elemen-element berbeza dari sebuah laman web. Tag-tag ini diapit oleh 2 tanda kurungan yang bersudut dan biasanya berpasangan;
contohnya- "<html> </html>"


Elemen Asas<html> </html> Jenis Document

<head> </head> Biasanya menspesifikasikan Berkenaan Tajuk

<tilte> </title> Tajuk

<body> </body> Isi Kandungan Lamanweb Anda

Bagi pengguna Windows biasanya cara yang paling mudah untuk mula belajar HTML saya cadangkan gunakan Notepad terlebih dahulu.Sebagai contoh:

Salin Text dibawah dan letakkan pada Notepad anda:
simpan(Save as) file dengan nama "contoh.htm" atau "contoh.html". Kemudian buka "contoh.htm" atau "contoh.html" tersebut dengan menggunakan Browser anda.
contohnya:Interner Explorer atau Mozilla Firefox.